Zápis o utkání: Podzim 2021 IV. Rádio Jihlava liga

Datum: ________________________ Hřiště: _________________________
   
Oddíl:   FC UDANAX Soupeř: _________________________

ID Jméno Příjmení Od Úč dre Branky ŽK ČK
1. pol 2. pol
4696 Jakub Bohdálek A          
4695 Jan Bohdálek A          
560 Jakub Bulant A   14        
2433 Michal Čekal          
2051 Petr Ehrenberger A   8        
502 Tomáš Ehrenberger A   7        
497 Rostislav Jonáš A   99        
2048 Vladimír Křížek A   32        
2685 Tomáš Partl A   16        
4911 Tomáš Růžička A   48        
4561 Pavel Souček A   10        
4519 Roman Souček A          
4075 Pavel Štěpánek ml. A   29        
151 Jan Végh A   19        
499 Pavel Vejtasa A   89        
1034 Lukáš Vostál A   77        

A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu

Podpis kapitána: ______________________ Výsledek: _______ ( ________ )
   
Podpis rozhodčího: ________________

Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
Za DOMÁCÍ TÝM (vedoucí týmu či kapitán):

jméno a příjmení…........................................................ Podpis:.............................................

Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
Za HOSTUJÍCÍ TÝM (vedoucí týmu či kapitán):

jméno a příjmení…......................................................Podpis:.............................................